Via onderstaande link kunt u het inschrijfformulier en het machtigingsformulier downloaden. Nadat u de formulieren heeft ingevuld kunt u ze inleveren tijdens de les of naar ons mailen.

Inschrijfformulier-KMN

Machtigingsformulier-SEPA-KMN