Krav maga (Hebreeuws: קרב מגע, contactgevecht) is een verdedigingskunst die zijn oorsprong heeft in Hongarije en verder ontwikkeld is in Israël. De oprichter van de beweging is de Hongaar Imi Lichtenfeld, ook bekend onder de Hebreeuwse leenvertaling van zijn naam Imi Sde-Or of kortweg Imi.

Geschiedenis

Imi werd al jong geconfronteerd met antisemitisme en het geweld dat daarmee gepaard ging. Hij beoefende al op jonge leeftijd krachtsporten zoals gewichtheffen en worstelen, en werd in het laatste zelfs kampioen. Imi wist per schip te ontkomen aan de op hand zijnde nazi-overheersing, en emigreerde naar het Britse Mandaatgebied Palestina. Vanaf 1944 onderwees Imi mensen van de Hagana en Palmach in de zaken waarin hij vaardig was, zoals worstelen en zwemmen. In 1948, toen de staat Israël werd gesticht, werd hij hoofdinstructeur voor Krav Maga aan het instituut voor fysieke training van het Israëlische defensieleger. Later werd de zelfverdedigingskunst meer afgestemd op burgers. In latere jaren kreeg Krav Maga steeds meer een internationaal karakter, met scholen in diverse landen, waaronder Nederland en België. In Nederland is Krav Maga een onderdeel van de opleiding tot politieagenten en militairen.


Kenmerken

Kenmerkend voor Krav Maga is dat training vaak plaatsvindt met zeer uiteenlopende realistische situaties, zoals een ontvoeringssituatie, gevaar ’s nachts, aanvallen op een belangrijk persoon, aanvallen met een vuurwapen of mes, enzovoorts. Verder wordt op verschillende locaties getraind, dit in tegenstelling tot veel budo-sporten die een vaste  dojohebben. Waar zelfverdedigingsvormen als aikido en jiujitsu zeer subtiele technieken kennen, die de meeste mensen pas in echte gevechtssituaties effectief kunnen toepassen als zij ze jarenlang hebben geoefend, en het wushu zeer veel sierlijke vormen kent, beperkt het Krav Maga zich grotendeels tot technieken die hoe dan ook snel effect hebben. Dit is met name om praktische redenen: technieken sluiten voornamelijk aan op natuurlijke reflexen van iemand die zich verdedigt tegen een aanval, en in veel gevallen moeten mensen zich in relatief korte tijd effectief kunnen verdedigen, waardoor een no-nonsense benadering voor de hand ligt. Zaken als eer en aanzien zijn ook veel minder van belang in het Krav Maga dan in bijvoorbeeld het wushu.

Het Krav Maga kent dan ook geen kata, en is een geschikte methode voor zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden om in relatief korte tijd te leren omgaan met (levens)bedreigende situaties, zoals bedreigingen met mes of vuurwapen. Zoals iedere realistische vorm van zelfverdediging is het Krav Maga niet aan regels gebonden, buiten de regels van de wet. Trappen en stoten naar het kruis zijn toegestaan, evenals stoten met de ellebogen naar het hoofd en het steken met vingers in ogen of tegen de keel. Het is dan ook geen sport, maar een zelfverdedigingssysteem. De beoefenaar van het Krav Maga zal dan ook indien mogelijk proberen conflictsituaties te vermijden, maar in een daadwerkelijke conflictsituatie alles doen om te overwinnen.

Krav Maga Oprichter

Krav Maga Founder – Biografie grootmeester Imi

imilichtenfeldImi (Imrich) Sde-Or (Lichtenfeld), grondlegger van Krav Maga, werd in 1910 te Boedapest geboren, een van de grotere steden van Oostenrijk-Hongarije. Hij groeide op in Bratislava, de hoofdstad van Slowakijke, binnen een gezin dat sport en menselijkheid een grote waarde toekende. Met name deze twee aspecten van zijn opvoeding vormden zijn opmerkelijke karakter. Halverwege de jaren dertig begon het leven in Bratislava te veranderen. Aangestuurd door bepaalde bewegingen in Centraal Europa verschenen en fascistische en antisemitische bolwerken die tot doel hadden chaos teweeg te brengen en de joodse gemeenschap van de stad te verdrijven. Imi was intussen de ongekroonde koning geworden van een groep jonge joodse jongens, van wie de meeste zich hadden bekwaamd in boksen, worstelen en gewichtheffen. Deze groep atleten poogde de antisemitische bendes buiten de joodse woonwijk te houden, zodat ze daar geen verderf konden zaaien. Tussen 1936 en 1940 kreeg Imi derhalve vaak te maken met gewelddadige confrontaties en straatgevechten tegen de antisemitische schurken, zowel alleen als samen met zijn groep. Samen met zijn metgezellen werd hij vaak door honderden en soms zelfs door duizenden boosaardige mensen bedreigd – de groeperingen die koste wat het kost de joodse wijk van Bratislava wensten te “zuiveren”. Het deed zich echter ook wel eens voor dat Imi slechts een of twee mensen terecht moest wijzen. Het ontbreekt hier aan ruimte om alle incidenten die Imi in die periode meemaakte te beschrijven, maar het volstaat om te zeggen dat Imi’s geest en lichaam hierdoor werd omgevormd van een sportman tot een vechter. Deze voorvallen stelden hem in staat in een later stadium de zelfverdedigingtechnieken te ontwikkelen die nu bekend staan als Krav Maga.

In 1940 verliet Imi zijn huis, familie en vrienden omdat hij het doelwit was geworden van de antisemitische plaatselijke autoriteiten. Hij ging aan boord van het laatste schip dat erin slaagde om uit te varen voordat de fascisten de macht in handen kregen. Dit schip was een oud binenvaartschip met de naam Pentcho dat was omgebouwd om honderden vluchtelingen uit Centraal Europa naar het beloofde land Israel (toen Palestina genoemd) te brengen. Het aangrijpende verhaal van de Pentcho en zijn passagiers wordt in detail beschreven in het boek Odyssey door John Birman (Simon & Shuster, New York, 1984)

In 1942 nam Imi dienst in het Tjechische legioen dat gedurende de tweede wereldoorlog onder bevel stond van het Britse leger. Hij diende circa anderhalf jaar in diverse plaatsen in het Midden Oosten, waaronder Libie, Egypte, Syrie en Libanon. Toen hij in 1942 afzwaaide kreeg Imi toestemming om zich in Israel te vestigen.

In die tijd dienden de vele vrienden van en oud leerlingen van Imi in de Hagana beweging, de militaire organisatie die de IDF (Israeli Defense Forces) voorafging. Imi werd voorgesteld aan generaal Itzcak Sadeh, hoofd van de Hagana, die hem onmiddellijk in de organisatie opnam omdat er behoefte was aan iemand met ervaring in man tot man gevechten. In 1944 begon Imi met de opleiding van Israëlische manschappen: lichamelijke conditie, zwemmen, het gebruik van een mes en de verdediging tegen een aanval met een mes stonden hierbij voorop. In die periode leidde Imi meerdere elite eenheden van de Hagana en Palmach op (de befaamde voorloper van de speciale eenheden van de IDF) Ook de eenheden van Palyam (marine commando) en de politiemacht werden door Imi opgeleid.

In 1948, gelijktijdig met het uitroepen van de staat Israel en de oprichting van de Israel Defense Forces, werd Imi benoemd tot hoofdinstructeur Krav Maga van de School of Combat Fitness, Hij diende ongeveer twintig jaar in de IDF en wist in de tijd zijn technieken voor zelfverdediging en het gevecht verder te ontwikkelen en te verfijnen. Imi trainde persoonlijk de kopstukken van de Israëlische speciale eenheden en leidde vele Krav Maga instructeurs op. Hierdoor verkreeg hij persoonlijke erkenning door vele hooggeplaatste Israëlische officieren. We dienen te onthouden dat Imi’s methode, Krav Maga, diende te voldoen aan de veelzijdige eisen van de IDF. Dat wil zeggen dat deze discipline eenvoudig te leren en toe te passen moest zijn, zodat de soldaat – ongeacht of hij van huis uit een kantoorklerk was of deel uitmaakte van een elite eenheid – zich in korte tijd kon leren verdedigen. Ook was het belangrijk dat de vaardigheden met een minimum aan oefening onderhouden konden worden. Nog belangrijker was het dat de door Imi ontwikkelde technieken ook onder de meest ongunstige omstandigheden konden worden uitgevoerd.

Na uit actieve dienst te zijn teruggetreden paste Imi Krav Maga aan om universeel te worden toegepast. De technieken werden veranderd zodat iedereen – man of vrouw, jongen of meisje, jongere of oudere- hier gebruik van kon maken om een aanval af te slaan. Om zijn methode te verbreiden stichtte Imi twee scholen, in Tel Aviv en Netanya, zijn woonplaats, Netanya een mediterraan vakantieoord waar vele Krav Maga instructeurs werden opgeleid, kreeg overigens binnen korte tijd bekendheid als bedevaartsoord voor de volgelingen van deze originele Israëlische vechtdiscipline.

Gedurende die tijd bleef Imi Sde-Or als adviseur en Krav Maga instructeur van de IDF en andere Israëlische veiligheidsdiensten. In 1972 werd de eerste civiele cursus voor Krav Maga instructeurs gestart in het Wingate Institute of Sport and Physical Educcation. Sindsdien heeft deze discipline zich verbreid over talloze civiele diensten in Israel en het buitenland. Duizenden mensen zijn inmiddels opgeleid in de eenvoudig te leren, no nonsense zelfverdedigingtechniek Krav Maga. Behalve leden van de Israelische veiligheidsdiensten en de Israëlische politie, wordt deze ook onderwezen op scholen, particuliere instituten, particuliere studio’s en nederzettingen (kibbutzim & moshavim).

In 1978 stichten Imi en enkelen van zijn meest trouwe volgelingen de Israeli Krav Maga Assosiation, die tot doel heeft deze discipline in heel Israel en daarbuiten te verbreide als doeltreffende zelfverdediging. Imi Sde-Or werd voor het leven benoemd tot voorzitter van deze vereniging. De internationale activiteiten vingen aan in 1981, voornamelijk in de Verenigde Staten. Dit werd mogelijk gemaakt door de bereidwillige hulp van de Amerikaanse zakenman Daniel Abraham. De succesvolle verspreiding van Krav Maga in Amerika is mede danken aan de inzet van Darren R. Levine (master level 1/ Expert level 6) uit Los Angeles. Sinds de jaren tachtig heeft de heer Levine zich ingezet om het Amerikaanse publiek kennis te laten maken met Imi’s zelfverdedigingtechnieken.

Imi-DefenseAan het begin van de jaren negentig sprak Imi de wens uit een Internationale Krav Maga Federatie te stichten waarmee zijn kennis over de hele wereld zou kunnen worden uitgedragen. Na enige tijd werd de federatie daadwerkelijk gesticht door Imi gezien als de vervulling van zijn droom. In 1996 kreeg Eyal Yanilov voorzitter en hoofdinstructeur van de federatie de ultieme rang van Master Level 3 / Expert Level 8. tot zijn laatste adem bleef Imi, op 87 jarige leeftijd, in samenwerking met Eyal Yanilov, Krav Maga technieken en concepten ontwikkelen. Hij gaf aanwijzigen bij de training van degenen met de hoogste rangen en bracht veel tijd door met het Israelische en buitenlandse Krav Maga instructeurs. Imi volgde de vorderingen van cursisten, vermaakte ze met zijn scherpe gevoel voor humor en deelde zijn kennis en ervaring met ze. Grootmeester Imi Sde – Or overleed in januari 1998, maar ging voldaan heen in de wetenschap dat de door hem ontwikkelde methodes door steeds meer mensen worden overgenomen.